Zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Kolejny rok nauki za nami. Szkołę Podstawową w Studzieńcu jak też Branżową Szkołę I Stopnia opuszczają kolejni absolwenci. Na pożegnanie roku szkolnego przybyłym dość licznie rodzicom naszych wychowanków zaprezentowano część artystyczną oraz prezentację z podjętych w placówce działań w mijającym roku szkolnym.