Zakorkujmy Skierniewice – Odkorkujmy Serca – wywiad w radiu RSC