Zakorkujmy Skierniewice – Odkorkujmy Serca

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat akcji zamieszczonymi w lokalnych mediach:

Dziś takich wariatów już nie ma?

Zbiórka dla Mateusza

Pierwszaki pomagają Mateuszowi

Plakat promujący akcję

Źródło: Fundacja Zrozumieć Świat