Zapoznanie z warsztatem pracy wikliniarza i plecionkarza – wycieczka wychowanków grupy zawodowej ogrodnik

W ramach zapoznania wychowanków z miejscami pracy w dniu 10.12.2014 r. wychowankowie grupy zawodowej ogrodnik uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez p. E Gajda do gospodarstwa zajmującego się uprawą i przetwórstwem wikliny. Wychowankowie szczegółowo zostali zapoznani przez współwłaściciela firmy rodzinnej z poszczególnymi etapami dotyczącymi wikliniarstwa oraz plecionkarstwa. Wikliniarstwo polega na uprawie i przetwórstwie wikliny oraz produkcji półfabrykatów wikliniarskich. Natomiast plecionkarstwo polega na wyplataniu wyrobów z wikliny oraz surowców pochodnych. Są to wyroby o popularnym przeznaczeniu, w tym: kosze, meble, wyroby dekoracyjno – użytkowe, itp. Poniżej znajduje się krótka fotorelacja z wycieczki.