Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę węgla kamiennego

Administracja Zakładu Poprawczego w Studzieńcu uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na dostawę węgla kamiennego. Ostatecznym terminem składania ofert jest dzień 28 października 2015 r. godzina 15.00. Dostawa wraz z dostarczeniem faktury do dnia 06 listopada 2015 r. Oferowana cena za całość dostawy ma zawierać obowiązujący podatek akcyzowy oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia. Szczegóły dotyczące składania ofert i dostawy znajdują się w poniższym załączniku.

ZAPYTANIE_WEGIEL.pdf