Zawsze pamiętamy

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, pamiętaliśmy o zmarłych. Posprzątaliśmy należący do zakładu cmentarz, na którym spoczywają zmarli wychowankowie, pracownicy zakładu i okoliczni mieszkańcy. Dokonaliśmy renowacji krzyży i postaraliśmy się aby na każdym grobie zapłonął znicz.

We współpracy z UG Puszcza Mariańska zadbaliśmy również o pomnik ofiar niemieckiego terroru w czasie II wojny światowej – uprzątnęliśmy liście, umyliśmy tablicę, zapaliliśmy znicze i złożyliśmy wiązanki kwiatów.