Zbędne składniki majątku ruchomego – samochód ciężarowy FS LUBLIN 33 (furgon)

Studzieniec 18 listopada 2013 r.

ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na podstawie §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informujemy, że posiadamy do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu niżej wymieniony zbędny składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

Samochód ciężarowy FS LUBLIN 33 (furgon), rok produkcji 2002,

przebieg 304 426 km.