ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

W dniach 23 i 25 września wychowankowie II grupy internatowej uczestniczyli w akcji charytatywnej organizowanej przez Bank Żywności w Łodzi pod hasłem „Podziel się posiłkiem”. Koordynatorem programu na terenie Skierniewic było Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst”. W piątek i sobotę nasi wychowankowie wspólnie z uczniami skierniewickich szkół średnich rozdawali ulotki a także słownie zachęcali do dodatkowych zakupów z przeznaczeniem dla osób potrzebujących. Żywność zbierana była do specjalnie oznakowanych koszyków a darczyńcy otrzymywali w podziękowaniu naklejkę i uśmiech wolontariuszy. Zebraną żywność przekazaliśmy Skierniewickiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Ametyst”.

D.P.