„Żyję bez ryzyka AIDS”

W Szkole Podstawowej i Szkole Branżowej I Stopnia w Studzieńcu realizowany był projekt „Żyję bez ryzyka AIDS”. Celem projektu była promocja zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia oraz dokonywania przez młodych ludzi mądrych wyborów. Zakładał on przekazanie prawdy o HIV/AIDS, zintegrowanie środowiska szkolnego do podejmowania działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS poprzez prowadzenie aktywnych i bezpiecznych form edukacji zdrowotnej, zamanifestowanie tolerancji i solidarności międzyludzkiej.

W ramach projektu odbyły się pogadanki tematyczne, wynikiem których była okolicznościowa gazetkę  „Światowy Dzień AIDS”. Wychowankowie pogłębiali swoją wiedzę korzystając z różnorodnych form edukacji min. wizualizacji, dyskusji moderowanej, metody sytuacyjnej oraz omówienia

W ramach podsumowania projektu odbyło się spotkanie, którego gościem była Pani Monika Sałachewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie, przeprowadziła ona pogadankę z wychowankami na temat zagrożeń wirusem HIV i profilaktyki AIDS. Po prelekcji odbył się  wewnątrzszkolny konkurs/Quiz z wiedzy o AIDS  pod hasłem „Żyję bez ryzyka”. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z profilaktyką choroby, drogami zakażenia wirusem HIV oraz zachowaniami zwiększającymi ryzyko zachorowań. W niezwykle zaciętej rywalizacji udało się wyłonić najlepiej przygotowanych uczniów:

I miejsce – Sebastain 33/35pkt

II miejsce- Paweł  30,5 /35pkt

III miejsce- Sebastian  30/35pkt

Wyróżnienia: Mateusz, Filip, Mateusz, Antoni i Cyprian – po 29/35pkt.